ZAiKS na weselu

Organizując samodzielnie wesele łatwo przeoczyć obowiązkową opłatę do ZAiKS-u. Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych to stowarzyszenie autorów chroniące interesy twórców, broniące prawa do wykorzystywania ich utworów przez osoby trzecie, oraz pobierające w ich imieniu tantiemy. Wybór orkiestry, która będzie przygrywać do tańca należy do najważniejszych decyzji Młodej Pary.
Rzadko jednak Młoda Para zdaje sobie sprawę, że decydując się na weselną muzykę wkracza w sferę prawa autorskiego.
Kto powinien uiścić opłatę do ZAiKS-u?
Opłatę wnosi oczywiście jeden z poniższych podmiotów, a nie wszystkie jednocześnie za tą samą imprezę.

•    organizator, czyli Para Młoda,
•    właściciel sali wynajmującej na wesele,
•    zespół muzyczny,
•    DJ-ej

Odpowiedź jest jedna – organizator przyjęcia weselnego, czyli w praktyce Państwo Młodzi, którzy decydują się na wykorzystanie cudzej twórczości stanowiących pierwszoplanową „muzykę do tańca”. Według prawa opłata do ZAiKS -u stanowi 10 % wynagrodzenia zespołu. Koszty mogą być stosunkowo dużo mniejsze, jeżeli jest opłacana ryczałtem przez właściciela sali lub restauracji. W umowie z właścicielem sali weselnej powinna być informacja, że odprowadza tantiemy do ZAiKS-u. Hotele i restauracje posiadają stałą umowę, szczególnie, kiedy poza weselami organizują inne imprezy masowe. Jeżeli nie ma żadnej informacji w umowie to istnieje możliwość, że ZAiKS pociągnie do odpowiedzialności Parę Młodą i każe uiścić opłatę w przyszłości.
Para Młoda podpisując umowę związaną z wynajęciem lokalu, czy też z zespołem muzycznym, może wskazać w nich wyraźnie podmiot, który ureguluje wynagrodzenie autorskie i wystąpi o umowę licencyjną do ZAiKS-u." Zdarza się, że wskażemy orkiestrę, która również uiści opłatę w wysokości 10% swojego wynagrodzenia. Orkiestra na wesele świadcząca swoje usługi w różnych lokalach nie jest w stanie uzyskać licencji stałej z ZAiKS-em, a także dokonać opłaty ryczałtem.
W przypadku odtwarzania np. z płyt przez prowadzącego wesele DJ- a, jest wymagane zezwolenie ZAiKS–u, także organizacji chroniących prawa artystów wykonawców i producentów.
Pewnym jest, że domowe wesele przy odtwarzaczu CD w kręgu wyłącznie rodziny, powinowatych i najbliższych przyjaciół zwolnione jest z jakichkolwiek obowiązków wobec twórców, artystów wykonawców i producentów.
I jeszcze jedna ważna informacja. Kamerzysta wykupuje specjalną licencję, czyli sam osobiście dokonuje opłaty do ZAiKS-u, w wysokości 8% swojego wynagrodzenia, za to, że wykorzystuje różne utwory muzyczne przy montowaniu filmu z wesela.
Więcej informacji na pewno można się dowiedzieć po prostu w ZAIKS-ie.